خانواده بزرگ داروگستررازی با  سوابق  درخشان در عرصه  صنعت  دارو  و با مشاركت نيروهاي ، متعهد  ،كارآمد  ومتخصص  و در محيطي پر انگيزه وبا نشاط و با استفاده از دانش و فن آوري روز دنیا و نوآوري و افزايش بهره وري از امكانات و منابع موجود مي كوشد تا با :

-
         سرمايه گذاري جديد و حمايت از شركتهاي سرمايه پذير در عرصه ملي و  بين المللي

-
         افزايش منافع سهامداران ، كاركنان و ديگر ذينفعان با عاليترين بازدهي و سودآوري

-
         ارتقاء سطح دانش فنی داروسازی در کشور و خلاقيت سرمايه هاي انساني

 

-      تامین بخشی از نیازهای بازار داخلی کشور و همچنین بخش عمده تولید جهت صادرات به کشورهای مختلف

 

-         رعايت ضوابط حفظ سلامت مردم و محيط زيست

 

     

-      افزایش بهره وری و حفظ منابع ارزی کشور

 

-            اشتغال زایی طلايه دار صنعت داروی کشور باشد .